Pell de Poma
Gest, melodia, moviment i paraula
Marc Durandeau & Laia Minguillón





Pell de Poma és la vida,
la quotidianitat del dia a dia.
Un magatzem d'experiències
que emboliquen la puresa,
el més intern i personal,
l' essència de cada persona.